När ska man söka?

Sverige

I Sverige sker ansökan till alla universitet genom den gemensamma plattformen antagning.se och enbart betyg tas i beaktning. Anmälan till vårterminen öppnar 15 mars och stänger 15 april. Ansökan till höstterminen öppnar 15 september och stänger 15 oktober. 

Europa 

I Europa skiljer sig anmälningstiden skolorna emellan, men generellt för utländska skolor är att man söker betydligt tidigare än till svenska skolor. Anmälan görs tidigare eftersom skolor tar hänsyn till fler aspekter än endast betyg, så kallade “extra curricular”. Till den italienska skolan Bocconi öppnar vinter anmälan 30 november och stänger 25 januari, vårtermin anmälan öppnar i mitten av mars och stänger i början av april. Ansökan till den danska skolan CBS (Copenhagen Business School) öppnar 1 februari och stänger den 15 mars. Till Oxford stänger anmälan 15 oktober. Viktigt för alla dessa skolor är att anmäla sig i god tid innan samt att mycket förberedelse föregår en anmälan, exempelvis antagningsprov, personligt brev och mer.

USA

Amerikanska skolor kräver generellt att studenter anmäler sig ungefär 10 månader innan skolstart, det vill säga att om skolan börjar i september anmäler man sig i november. MIT menar på att studenter skall söka i början av första terminen i sista året av sin nuvarande utbildning trots att de stänger anmälan 6 januari. Harvard stänger sin anmälan 1 januari. Stanford university likt dem andra amerikanska skolorna stänger anmälan 2 januari men rekommenderar att anmälan görs långt tidigare, förslagsvis 1:a november.