TIPS TILL HÖGSKOLEPROVET

Ta möjligheten och gör högskoleprovet! Här följer några råd:

Varför?
Det kan vara bra att skriva högskoleprovet för att få en ytterligare möjlighet att konkurrera om en plats till det universitet man vill söka till. Genom att söka in via högskoleprovet placeras man i en ytterligare urvalsgrupp än den man söker in via betygen. För att maximera sina chanser att komma in på den utbildningen man önskar kan det alltså vara bra att söka in med både betygen och högskoleprovet.

Förberedelse
Öva på gamla högskoleprov – Genom att öva på gamla högskoleprov får du en förståelse för provens struktur och vanligt förekommande uppgiftstyper.

Öva under tidspress – Under högskoleprovet upplever många att man kämpar mot tiden. Varje delprov skrivs på en timme och innefattar 80 frågor. Det är alltså viktigt att disponera tiden rätt för att nå så bra resultat som möjligt. Ett tips för detta är att öva på gamla högskoleprov under samma tidsgräns som det riktiga högskoleprovet.

Repetera matematik 1 – Matematik delen på högskoleprovet motsvarar kunskaper från högstadiet upp till gymnasiets matte 1. Även om du har gått högre matematik kurser så rekommenderas ändå att öva på matte 1 då det finns risk att du glömt bort vissa delar.

Utvidga ordförrådet – Orddelen utgörs av 20 frågor som kan vara lätta poäng för dig som har ett brett ordförråd. Genom att läsa mycket breddar du både ordförrådet och läsförståelsen. Ordlistor är även att rekommendera för att lära sig fler ord. Ta reda på ordets betydelse och sök upp synonymer.

Kurser inför högskoleprovet – Det finns ett flertal olika bra kurser att gå som hjälper dig att nå högre resultat på högskoleprovet. Där får du tillgång till gamla prov samt kunskap om strategier och knep.

Tips för skrivandet

Högskoleprovet skrivs under en hel dag och innehåller fem provpass. Se därför till att vara peppad och utvilad när du väl ska skriva. Här nedan följer några tips för vad som är bra att tänka på under provdagen.

Först och främst är det viktigt att komma i god tid och lyssna på provledarens instruktioner. Provet startar den givna tiden som står på provschemat och kommer man sent blir man inte insläppt till provlokalen. Lyssna noga på provledarens instruktioner för att inte missa viktig information.

När provet väl är igång är det viktigt att läsa igenom uppgiften och svarsalternativen noga för att inte begå enkla misstag eller slarvfel.

Gå vidare till nästa fråga om du fastnar. Provet skrivs under tidspress och det är därför viktigt att hinna svara på så många frågor som möjligt.

Ät, drick och gå på toaletten under rasterna. Du får inte ta med dig något ätbart eller drickbart under provpassen. Du får inte heller lämna provlokalen för toabesök.